Centrum Slniečko, n.o.
nezisková organizácia pomáhajúca týraným, zneužívaným deťom
a obetiam domáceho násilia
26. 08. 14
Aktuálne projekty v ktorých je zapojené Centrum ...
26. 08. 14
Centrum Slniečko, n.o. aj na Facebooku. ...
20. 08. 14
Podporte Centrum Slniečko aj cez verejnú zbierku 20.8.2014 - 20.8.2015 ...
12. 09. 14
Vyhlásené verejné obstarávanie pre projekt: "Bezpečný ...
13. 09. 14
Naordinujte hru deťom bez lásky - zapojte ...
Archív aktualít

CENTRUM SLNIEČKO, n.o.

Ďakuje všetkým partnerom, podporovateľom a sympatizantom za pomoc a podporu! Aj vďaka Vám sa nám darí každý deň robiť svet detí na Slovensku lepším.

Svet bez násilia môže existovať. Je dôležité, aby sa každý z nás snažil byť pozorným, otvoreným dianiu okolo seba a hlavne neľahostajným. Centrum Slniečko nestojí na okraji, ale naplno sa zapája do riešenia tejto problematiky. Prevádzkujeme niekoľko špecializovaných stredísk, zapájame sa do projektov lokálneho i celoslovenského významu zameraných na deti a ženy. 

Sme hrdí, že sa môžeme pochváliť ocenením Krištáľové krídlo 2013, ktoré v kategórii Osobnosti - Filantropia získala naša riaditeľka Mgr. Mariana Kováčová. V roku 2013 iniciovala projekt:

"Slovensko potrebuje dobrých otcov"

Cieľom celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" je:

- poukázať na kľúčovú rolu dobrých otcov v slovenských rodinách ako aj na postupnú stratu a ničivú deformáciu ich nezastupiteľných funkcií v rodine

- upozorniť verejnosť na to, že "iba materiálne zabezpečenie zo strany otca- muža nestačí" a pre kvalitu života všetkých členov rodiny i prosperitu spoločnosti je jeho poslanie oveľa komplexnejšie a významnejšie.

Prečo kampaň o dobrých otcoch?

- potreba posilnenia role dobrého otca
- nárast rozvrátených rodín
- nárast prípadov domáceho násilia
- nepriaznivý dopad rozpadu rodín na deti
- nárast násilia páchaného na deťoch
- nárast detí s poruchami správania
- nárast agresivity v rodinách

Organizátorom celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" je nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. a fullservisová mediálna a PR spoločnosť Profitmedia spol. s.r.o..