Centrum Slniečko, n.o.
nezisková organizácia na pomoc týraným, zneužívaným deťom
a obetiam domáceho násilia
03. 10. 12
Potvrdenie vyúčtovania verejnej zbierky Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
14. 05. 13
10. 01. 11
STAŇ SA FANÚŠIKOM NA FACEBOOK-U Centrum Slniečko, n. o. sa rozhodlo priblížiť svoje poslanie i pomocou jednej z najrozšírenejších ...
Archív aktualít

AKTUÁLNE PROJEKTY

Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku

  Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku

"Slovensko potrebuje dobrých otcov"

Cieľom celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" je:

- poukázať na kľúčovú rolu dobrých otcov v slovenských rodinách ako aj na postupnú stratu a ničivú deformáciu ich nezastupiteľných funkcií v rodine

- upozorniť verejnosť na to, že "iba materiálne zabezpečenie zo strany otca- muža nestačí" a pre kvalitu života všetkých členov rodiny i prosperitu spoločnosti je jeho poslanie oveľa komplexnejšie a významnejšie.

Prečo kampaň o dobrých otcoch?

- potreba posilnenia role dobrého otca
- nárast rozvrátených rodín
- nárast prípadov domáceho násilia
- nepriaznivý dopad rozpadu rodín na deti
- nárast násilia páchaného na deťoch
- nárast detí s poruchami správania
- nárast agresivity v rodinách

Organizátorom celonárodnej kampane "Slovensko potrebuje dobrých otcov" je nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. a fullservisová mediálna a PR spoločnosť Profitmedia spol. s.r.o..